Η παράσταση «ΑΛΦΑ»

Η παράσταση «ΑΛΦΑ»

Η παράσταση «ΑΛΦΑ» εξερευνά το πώς η ταυτότητα ενός ατόμου κατά την διάρκεια της ζωής του, από το σημείο Α στο σημείο Α’, εξελίσσεται αποκλειστικά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις ατόμου και κοινωνίας, η οποία λειτουργεί σαν καθρέφτης. Χωρίς αυτόν τον καθρέφτη το άτομο δεν έχει αντίκρισμα για να εξελιχθεί, προσαρμοστεί και μεταμορφωθεί. Το άτομο δρα. Η κοινωνία αντιδρά στην δράση του και έτσι διαμορφώνονται οι ταυτότητες των ατόμων που αποτελούν το σύνολο. Μέσω της τέχνης, το κοινό αποκτά την δυνατότητα να παρακολουθήσει τη μετατόπιση της πρωταγωνίστριας σε επιβράδυνση, παίζοντας με το χρόνo, και να παρατηρήσει τις επιρροές της κοινωνίας πάνω της.

Έρχεται τον Απρίλιο!
Photo: Evangelos Karalis

Leave a Reply